Muhiddin İbni Arabi Sözleri - İbn-i Arabi Sözleri - Muhyiddin Arabi Sözleri

header-ad

Güzel Sözler Ara


Muhiddin İbni Arabi Sözleri

Muhiddin İbni Arabi Sözleri

İspanya doğumlu olan ünlü akademisyan Muhiddin İbni Arabi'nin birbirinden anlamlı Sözlerini sizler için sitemizde hazır ettik.

Sayfa İçeriği: Muhiddin İbni Arabi Sözleri, Muhiddin İbni Arabi Sözleri Kitapları, İbni Arabi Sözleri, Muhyiddin İbni Arabi Sözleri, Muhiddin İbni Arabi Sözleri Kısa, Muhiddin İbni Arabi Sözleri Özlü

1100 ve 1200'lü yıllarda yaşayan İspanya doğumlu olan ve Suriye'de hayata gözlerini yuman ünlü Müslüman akademisyen olan Muhiddin İbni Arabi Sözlerini derledik. Hoşunuzda giden İbn-i Arabi Sözlerini sosyal medyalarınızdan paylaşabilirsiniz.

Muhiddin İbni Arabi Sözleri

Editörün Seçimi: Cenâb-ı hak sürekli olarak bir işi senin için beticelendirip semerelendiriyorsa, bu; Allah-u Teâlâ'nın seni o iş üzerine ikâme ettiğinin delilidir. (İbn-i Arabi)


Allah, kendi davasını sahiplenenleri sahipsiz bırakmaz. 


Bütün ilimler ilahi ilimdendir...


Faydasız iIim, sıfasız iIaca benzer. GüzeI iIim, çaIışma iIe beraber oIandır. 


Maddi hayata tapanlar, deniz suyu içenlere benzerler, içtikçe susuzlukları artar. / Muhiddin Arabi


Olanda hayır vardır. Olanın oluş şekli mizacımıza yatkın düşmeyebilir ve bu oluş şeklinden hoşnut olmayabiliriz.


Borcuna sadık ol. Sözünden dönme ve yerine getiremeyeceğin vaatlerde asla bulunma.


Daima bilgili kişileri dinle. Bir işi bitirince, yeni bir işe başla. Söz ola kese savaşı, Söz ola kestire başı


Eğer söz sahibi isen, hak ile söyle, hak ile hükmet. Heva ve hevese uyma. Söz ola kese savaşı, Söz ola kestire başı


İhtiyacı olanların yardımına, karşılık beklemeden koş. 


Her halinde iyi niyetli olmağa gayret et. İbadetin başı, niyettir.


İnsanları hayırlı işlere teşvik edenler, sevaba ortak olurlar.


“İbn Arabi, Şeytan’a şeytanlığı yaptıran şeyin, Allah aşkı olduğunu söyler.”


Roma döneminde Seneca'yı çıkaran bölge; İslam devrinde İbn-i Rüşd gibi büyük bir filozofu, Muhiddin İbnü'l-Arabi' yi ve Yahudi filozof Maimonides'i yetiştirmiştir.


Çünkü kişının çocukluk yıllarında aldigı terbiye ve zihnine nakşedilen hususlar ileriki hayatı üzerinde derin tesirler bırakır.


Bugunun insanı ise donuk gözlerle bakarlar,hareketleri anlamsîz ve bereketsizdir.Kendilerine baktıgında kibir ve gurur görürsun.kalpleri ise boş işlerle mesguldur;ulvi ve kudsi şeylerden uzaktır.


Her insan her yaşta birşeyler ögrenmeye muhtaçtır ve insanın neyi kimden ögrenecegi de belli ve belirlenmiş degildir.


Kendisine dini ihya eden /dine yeniden canlılık kazandiran anlaminda muhyiddin lakabı verildi.


Bizde büyük ya da güçlü olan kazanmaz oğul, Allah kimin yanındaysa O kazanır. / Muhiddin Arabi


Maddi hayata tapanlar, deniz suyu içenlere benzerler, içtikçe, susuzlukları artar. / Muhiddin Arabi


Eğer aşığın sevgisinde herhangi bir akıl kırıntısı kalmışsa o akıl,
Aşığı Sevgilisinden alıkoyar, başkasını düşünmeye fırsat verir.
Bu sevgi saf ve gerçek değil ancak nefsindendir.
Bir sufi şöyle demiştir: Akıl ile irade edilen sevgide hayır yoktur. / Muhiddin Arabi


Bilmediği konuda sorması gerektiğini bilmemek de cahilliğin bir parçasıdır. / Muhiddin Arabi


DevIetin büyükIerine diI uzatma. HataIarı oIursa onIara aittir. Senin tutu¬mün, emirIere uymak, düzeni bozmamak oImaIı. Eğer tenkit edeceksen, sıfatı tenkit et, öze dokunma. Methedersen, her ikisini de methet. 


İnsanın kendi şahsına rahmeti, başkasına rahmetinden daha büyüktür.


Abdest, başIı basma bir ibadettir, abdestIi buIun.


Kul ” La ilahe illallah ” dediğinde, bu kelimeleri yaratmış olur ve kelimeler de onları yaratan ( kulu ) tesbih ederler. Bu tesbih onların görevi olur. Hak ise asıl itibariyle münezzehtir, yoksa herhangi birinin tenzihi nedeniyle münezzeh değildir.


Evlere izinsiz girmeyin.


Eğer söz sahibi isen, hak ile söyle, hak İle hükmet. Heva ve hevese uyma.


Üç şeyden kork ; Allah’tan, nefsinden, Allah’tan korkmayandan.


Her halinde iyi niyetli olmağa gayret et. ibadetin başı, niyettir.


Hürmetler karşılıklıdır. Sabırla öfkesini yutanın kalbine emniyet ve imanın dolacağını da unutma.


Methedersen, her ikisini de methet.


Allah sana servet ihsan etmişse, onu Allah’ın razı olacağı yerlere sarfet. însan, nimeti arttıkça, şükrünü artırmalı. Şükür etmeyenlerin Kalbine dalgınlık gelir. Bunların dilleri zikrullaha, kalpleri de huzura kavuşamaz.


Borcuna sadık ol. Sözünden dönme ve yerine getiremeyeceğin vaatlerde asla bulunma.


Allah’ın varlığını unutmadan, kardeşini dardan kurtaracak vesileyi aramaktır tevekkül. Yiğidin imtihanı çetin olur ve yiğide durmak yaraşmaz.


Ünlü Nostradamus'un kehanetlerinin tamamına yakını İbn-i Arabi'nin çalışmalarından yola çıkılarak kurgulanmıştır.


Ve Yasin bir delikanlı biçiminde
Ağır ölüm hastalığında
Nasıl iyileştirdi İbn-i Arabi'yi


"Allah bize sevgiden büyük bir pay vermiştir. Aynı zamanda bize o sevgiyi tutabilecek gücü de vermiştir. Vallahi, ben sevgide öyle bir şey buluyorum ki, hayalimdeki o sevgi gökyüzünde olsaydı hiç kuşkusuz gökyüzü çatır çatır çatlardı."


Muhyiddin İbn-i Arabi, “benim dinim
Aşk’tır” der. “Ben Aşk dininin müntesibiyim,
Aşk bineği hangi yöne götürürse benim dinim,
imanım orada.”


İbn Arabi, Harflerin İlmi’nde, elif ile lam’ın birleşmesiyle sevginin doğduğundan söz eder.


Allah ilmi sadece sevdiğine, hali sevdiğine ve sevmediğine verir. Çünkü ilim sabit, hal gidicidir. / Muhiddin Arabi


Parmakla gösterilmeye heves etme. Seni kimse tanımazsa tanımasın. ALLAH'ın seni bilmesi kafidir. / Muhiddin Arabi


Kudret doğruluğa aittir. / Muhiddin Arabi


Bazen istikameti kemâIe ermemiş kişi, kerametIe rizikIandırıIabiIir. 


Bir kişi kendi ihsan ve iyiIiğinin boIIuğundan bahsedip duruyorsa eIinden çıkıveren bir kötüIük onu mahçup edip susturuverir. Ama aIIâh’in ona ihsanının boIIuğundan bahsedip duran kişi, eIinden kötüIük de zuhur etse susmaz aIIâh’in ihsanından bahsetmeye devam eder.


SıkıntıIar mevhibeIerin sergisidir. 


Bir kimse kendi hakikatine arif oIursa, hiçbir itikat iIe kayıtIı oImaz. 


Dünyadaki her şeyin Allah katında belirlenmiş bir ecele kadar devam ettiğini bilmemiz, benliğimize izzet kazandırır.


Vasıflarını O’nun sıfatlarından yardım gelecek şekilde tahakkuk ettir. Zilletini O’nun izzetini celp edecek şekilde, acziyetini O’nun kudretinden imdat gelecek şekilde ve zaafını O’nun havl ve kuvvetinden yardım görecek surette (düzelt ve) tahakkuk ettir.


Cenâb-ı Hak sürekli olarak bir işi senin için neticelendirip semerelendiriyorsa, bu, Allah Teâlâ’nın seni o iş üzere ikâme ettiğinin delilidir.


Ehlinin kalb-i nurları sözlerinden önde gider. Böylece nurlandırdıkları yere sözlerinin tesiri de ulaşmış olur.


Söz ve ibareler dinleyenler topluluğu için azık mesabesindedir. Senin o azıktan nasibin ancak yediğin kadarıdır.


İki iş arasında mütereddit kaldığın zaman nefse daha ağır gelenini tercih et. Zira nefse haktan gayrısı ağır gelmez.


Senin Tanrın senin aynandır ve sen O’nun aynasısın. Ben sendeyim ve sen de bendesin. Benim kalbimin formu her şeyi kapsar, o Hristiyanların manastırı, putperestin mabedi, gazellerin çayırı, Musa’nın kanununun altarı, sadıkların Kur’anıdır. Aşk benim imanımdır.


Son gerçek insan Şit’in izinde yürüyecek, ilahi hakikatin sırlarını taşıyacak ve ondan sonra doğan olmayacaktır. O, son doğan çocuktur. O erkek çocuğun, ondan önce doğan, kafası ayağında bir kız kardeş olacaktır. Çin’de doğacak ve ülkenin dilini konuşacaktır. Sonra bu ülkenin insanları kısırlaşacaklar, çok fazla evlilik olmasına rağmen çocuk doğmayacaktır. On­ları Allah’a çağıracaktır, ama ona uyan olmayacaktır. Allah onu ve inananları yanına alınca, kalanlar doğruyu ve yanlışı bilmeden hayvan gibi yaşayacaklar doğa yasalarına göre hare­ket edecekler, akıldan ve şeriattan uzaklaşacaklardır. Kıyamet o zaman kopacaktır.

Emoji ile Tepki Ver

0

0

0

0

0

Yorum Bırak

Güvenlik Kodu

Yorumlar


Henüz hiç yorum yapılmamış!