Jacques Lacan Sözleri

Başlık: Jacques Lacan Sözleri

Fransız asıllı psikanalist ve psikiyatr olan Jacques Lacan Sözlerine sitemizin bu sayfasından göz atabilirsiniz.

Sayfa İçeriği: Jacques Lacan Sözleri, Jacques Lacan Sözleri 2020, Jacques Lacan Sözleri Kısa, Anlamlı Jacques Lacan Sözleri, En Güzel Jacques Lacan Sözleri, Jacques Lacan Sözleri Facebook

1900'lü yılların sonlarına doğru dünyadan göç eden Fransız psikiyatr Jacques Lacan Sözlerini derledik Facebook, Tumblr, Whatsapp gibi hesaplarınızdan Anlamlı Jacques Lacan Sözlerini paylaşmayı unutmayın!

Jacques Lacan Sözleri

Editörün Seçimi: Sahtekar olmadığımızdan nasıl emin olabiliriz? (Jacques Lacan)


"...Daima saldırı ve tehlike bekliyor, sürekli hayran olunma gereksiniminde düş kırıklığına uğradığını hissettiğinde öfke ve öç alma fantezileriyle karşılık veriyordu Açıkça, Daniel kendi kendisiyle fazlaca meşgul­dü Nesne ilişkileri zayıftı ve baskı altında daha da zayıflıyordu Asıl amacı, kendine saygısını artırmak ve sürekli erkeksi etkinlikler sayesinde altta yatan edilgenlik tehlikesini savuşturmaktı."


“Picasso’nun bir keresinde çevresindekileri şok edercesine söylediği gibi – Ben aramam, bulurum.”


En güzel intikam, başarıdır

Seni sevmeyen herkesi üzer / Jacques Lacan


Aşk tanımadığımız birine, sahip olmadığımız bir şeyi vermektir.


Sahtekar olmadığımızdan nasıl emin olabiliriz?


İletişim bir iletişimsizlik düzeneğidir.


Sefaleti yüklenmek, bu sefaleti koşullandıran söyleme girmektedir, kuş­kusuz, orada protesto etmek vasıtasıyla da olsa.


Bana öyle geliyor ki dilden bahsederken aptallık etmemek güç.


"İnsan hep düşlerinin peşinde koşar, fakat sadece düş kırıklıklarıyla ilerler."


"Bir ayakkabı manyağı..."
"Onun tutkusuydu! Hastalarını bekleme salonunda kazık gibi dikilirken bırakıp muayenehanesindeki gizli bir kapıdan süzülür ve iki seans arasında bir ayakkabı satın alırdı Böyle biriydi Muhteşem, değil mi?"


İNSAN VARLIGI, DELİLİĞE GÖNDERiMDE BULUNMAKSIZIN ANLAŞILAMAZ.
İNSANI DELİLİĞİ ÖZGÜRLÜĞÜNÜN SINIRI OLARAK İÇİNDE TAŞlMAKSIZIN İNSAN OLAMAZ.


Kadın, olmadığı şey için sevilmeyi ve arzulanmayı bekler Ama arzusuna gelince, arzusunun imleyenini aşk talebinin yöneldiği kişinin bedeninde bulur.Şüphesiz bu imleyici işlevde, onu takman organın fetiş değeri aldığını unutmamak gerekir.


Fallus, logos’un rolünün, arzunun yükselişine katıldığı bu damganın ayrıcalıklı imleyenidir.


Arzu ne tatmin iştahı, ne de sevgi talebidir ama ilkinin İkincisinden çıkartılmasından doğan ayrım, hatta bu ikisinin yarılması (Spaltung) fenomenidir.


Freud'cu doktrinde fallus eğer fantezi sözcüğüyle imgesel bir etkiyi anlamak gerekiyor ise, bir fantezi değildir.


Klinik pratikte narsistik durumla karşılaştığımız her zaman, ama öncelikle narsistik dengeyi kurmak için "yüceltilmiş" yollar tıkandığında, cinselliğin çeşitli tarzlarının cinsel gereksinimin hazzından öte bir "kendine saygı" sağlama aracı olarak da kullanılması olgusuyla karşılaşırız.


Kadın olsun erkek olsun insan "eksik"tir, ''kastre"dir; yani narsistik açıdan yaralıdır.


Gerçek, yanılgıdan kaçan hatadır ve yanlış anlaşılma yoluyla ona ulaşılır.


Bilinçaltının yapısı bir dilin yapısına benzerdir..


Sevmek, var olmayan birine sahip olmadıklarını vermek demektir.


Daima doğruyu söylerim

Ama doğrunun tamamını değil Çünkü doğrunun tamamını kimse söyleyemez Her şeyi söylemek imkânsizdir Yeterince kelime yoktur Doğruyu, gerçek olana yaklaştıran da bu imkânsizliktir
/ Jacques Lacan


Kelimelere ancak istenilen bir şey yok olduğunda ihtiyaç duyulur ve eğer etrafımızdaki dünya gereken her şey ile donatılmış olsaydı kelimelere gerek duyulmayacaktı Kayıp olmayan yerde dil var olamaz / Jacques Lacan


Aşk, daha ilişki başlamadan önce farkedilen cinsel başarısızlık ve mutsuzluk gerçeğine karşı bir önlem olarak ortaya çıkar / Jacques Lacan


İnsan varlığı deliliğe gönderimde bulunmaksızın anlaşılamaz İnsan, deliliği özgürlüğünün sınırı olarak içinde taşımaksızın insan olamaz

/ Jacques Lacan


Daima doğruyu söylerim Ama doğrunun tamamını değil Çünkü doğrunun tamamını kimse söyleyemez Her şeyi söylemek imkânsizdir Yeterince kelime yoktur

Doğruyu, gerçek olana yaklaştıran da bu imkânsizliktir.


Kelimelere ancak istenilen bir şey yok olduğunda ihtiyaç duyulur ve eğer etrafımızdaki dünya gereken her şey ile donatılmış olsaydı kelimelere gerek duyulmayacaktı Kayıp olmayan yerde dil var olamaz.


Düşünce, ruha göre armoni-dışı'dır Ve Yunan nous'u düşüncenin ruha bir ödünlülüğünün mi­tos'udur, dünyaya uygun sayılan bir ödünlülüğün, ruhun sorumlu tutulduğu dünyaya, o dünya bir düşüncenin kendini dayandırdığı, fantazm'dır yalnızca, elbette "gerçeklik' ama gerçe­ğin yüz buruşturması olarak anlaşılması gereken.


Psikanalizden türeyen okullar bir taraftan psikiyatri içinde "organik görüş"le barışırken (Kernberg), bir taraftan da daha varoluşçu çizgilere uzanıyor (Kohut).


"Aşk, sizde olmayan bir şeyi, bunu sizden istemeyen birine vermeye çalışmaktır."


“Dünyadaki her türlü şey aynalar gibi davranır”.


.. Analitik çalışmanın yegane konusu olan öznenin deneyiminden başka hiçbir şeye güvenmeyelim.


Dil, paranteze alınamaz.


Analiz, benim öğretimin iskeleti olan şu cümleyi dile getirmesiyle(....) ayırt edilir: Bilmeden konuşurum Bedenimle konuşurum ve bunu bilmeden yaparım

O halde her zaman bildiğimden daha çoğunu söylerim.


...bir intihar-edim, öznenin adım attığı ve Öteki-zevk'in eşiğini fiili olarak aştığı bir intihardır Bir edim ortaya koyar ve en üst sınırı geçer.


Size sunduğum şeyi reddetmenizi istiyorum çünkü o “o” değil.


Arzunun farkında olunmadıkça, bir şekilde suçluluk doğacaktır


“Birini gerçek anlamda yalnızca sahip oldukları için değil, eksiklikleri için de sevebilirsiniz.”


Sanat, bilim ve tüm yaratıcı aktiviteler süblimasyonun sonucunda ortaya çıkarlar.


Aşk, sizde olmayan bir şeyi, bunu sizden istemeyen birine vermeye çalışmaktır.


Arzu nesnesi ne çocuğa ne de anneye aittir.


Ancak derin bir birikimin ürünü oldukları kesindir


İyiye yönlenen güdüler bilinçaltından kaçarlar.

SöZLER
YORUMLAR