Hicri Yılbaşı İle İlgili Sözler - Hicri Yılbaşı Sözleri - Hicri Yılbaşı Mesajları

header-ad

Güzel Sözler Ara


Hicri Yılbaşı İle İlgili Sözler

Hicri Yılbaşı İle İlgili Sözler

Hicri Yılbaşı İle İlgili Sözler ile ilgili sözleri bi araya getirdik. En güzl Hicri Yılbaşı Mesajlarına sitemizden ulaşabilirsiniz.

Sayfa İçeriği: Hicri Yılbaşı İle İlgili Sözler, Yeni Hicri Yılbaşı İle İlgili Sözler, Hicri Yılbaşı Sözleri, Hicri Yılbaşı Sözleri 2019, Hicri Yılbaşı Mesajları, Hicri Yılbaşı İle İlgili Sözler Dini

31 Ağustos olarak kabul ettiğimiz Hicri Yılbaşı ile ilgili sözlerin en anlamlılarını sitemizde hazır ettik. Hicri Yılbaşı sözlerinden beğendiklerinizi Twitter, Facebook, İnstagram hesaplarınızdan sevdiklerinize gönderebilirsiniz.

Hicri Yılbaşı İle İlgili Sözler

Editör Seçimi: Allah'ım yeni yılda, İslamiyeti gerçek manası ile anlamayı ve layığıyla yaşamayı tüm kullarına nasip etsin, Amin. Hicri Yılbaşınız hayırlı olsun.


Ya Rabbi bizleri Kerbela şehitlerine komşu eyle. Onlara layık olamayan bir ümmet olarak onların hürmetine bizi affet. Kerbela şehitlerimizin hüznü ile dolu bu mübarek ayı layıkı ile yaşayabilmemizi nasip et. Amin. Hicri Yılbaşımız mübarek olsun.


“Gerçek muhacir, Allah’ın yasakladığı şeylerden kaçınan, onları terk eden kimsedir.” 


Rabbimiz, bu geIen yeni yıIda, İsIam camiasına hayırIar göndersin.


“Allah’ım kalan ömrümüzü geçen ömrümüzden hayırlı eyle!” Hicri Yılbaşımız hayırlara vesile olsun inşaAllah.


Rabbim tüm İslam Alemi’nin korktuklarından emin ve umduklarına nail olmasını nasip etsin.


Hicret; Acıdan, Zulmden, Haksızlıktan huzura ve sadakate yolculuktur.


AIIah azze ve ceIIe gеçmiş yıIımızda hakkımızda şefaatçi, girеcеğimiz bu yeni yıIda da hakkımızda hayırIı mübarek kıIsın inşаIIаh sadakatimizde daha nice uzun yıIIаrа seIаm ve dua iIе…


Allah’ım yeni yılda, İslamiyet’i gerçek manası ile anlamayı ve layıkıyla yaşamayı tüm kullarına nasip etsin amin. Nice Güzel Yıllara…


Hicri Yılbaşınını en güzel müjdeler, en güzel sürprizlerle kapınızı çalması ve Hicri Yılbaşı tüm dünyaya ümit saçan gülücüklerle karşılamanız dileğiyle...


Rabbim, tüm İslam Alemi'ne, sonsuz hazinesinden güzellikler bahşetsin!


Yüce Rabbimiz bizleri affetsin ve ellerimizi dergâhından boş çevirmesin. Bu mübarek günde hepimizin dualarını kabul etsin!


Hicret; Allah'a ve O'nun kutlu elçisi rahmet peygamberine gönülden bağlılığın bir ifadesi, dostluğa, kardeşliğe, medeniyete, ilme ve irfana açılan yolculuğun hikâyesidir. Rabbim bizi hicret eden muhacirlerin imanına ulaştırsın! Hayatımızın hicretleri, bedirleri, uhudları, hendeklerinde yardımcımız olsun ve bizleri hiç bırakmasın.


Ya Rabbi bizleri Kerbela şehitlerine komşu eyle. Onlara layık olamayan bir ümmet olarak onların hürmetine bizi affet. Kerbela şehitlerimizin hüznü ile dolu bu mübarek ayı layıkı ile yaşayabilmemizi nasip et. Amin. Yeni yılımız mübarek olsun.


Yeni yılın en güzel müjdeler, en güzel sürprizlerle kapınızı çalması ve yeni yılı tüm dünyaya ümit saçan gülücüklerle karşılamanız dileğiyle...


Allah'ım, sen evveli ve sonu olmayan cömert, acıyan, ihsanı bol olansın. Bu yeni yılda bize helâl rızıklar ihsan et. Bu sene beni, sevdiklerimi ve müslümanları şeytanın aldatmasından ve tuzaklarından koru. Nefsimizin kötülüklerine karşı bize yardım et.


Hicri yeni yıIımızın ümmete, kendimize. TopIumumuza diriIiş oImasını cenabı haktan diIerim…


Yeni yıIımızda, rabbim tüm İsIam âIeminin korktukIarımızdan emin umdukIarımıza naiI oImak nasip etsin.


Hicri yeni yıIımız ve muharremi şerif ayımız mübarek oIsun.


Bütün İsIam âIeminin ve sadakat âIeminin hicri yeni yıIını tebrik eder, hayırIara vesiIe oImasını MevIa’mızdan niyaz ederim.


Asırlar önce bu zamanlarda, Peygamberimiz ve ilk Müslümanlar nasıl hicret ettilerse, bizlerin de kötülüklerden iyiliklere hicret etmemiz dileğiyle… Yeni Hicri Yılınız kutlu olsun.


Bir yenisine ulaşmayı Allahü Teala’nın nasip ettiği hicri yılbaşınızı tebrik eder, ümmetin refahı ve kurtuluşu hususunda adeta yeni bir milat olmasını; amel ve ibadet noktasında fazilet ve bereketiyle, hep birlikte ihya edebileceğimiz bir sene olmasını, Cenab-ı Zü’l Celal’den niyaz ederiz.


Muharrem ayının hayırların fethine, şerlerin def’ine, Ümmet-i Muhammed’in sağlık ve selametine, günahların affına, tövbelerin kabulüne vesile olması duasıyla… Hicri Yılbaşımız kutlu olsun.


Hicri Yılbaşınını en güzel müjdeler, en güzel sürprizlerle kapınızı çalması ve Hicri Yılbaşı tüm dünyaya ümit saçan gülücüklerle karşılamanız dileğiyle…


Ülkemizde ve dünyada şiddet olaylarının arttığı şu günlerde sevgi barış ve kardeşlik dini İslamı yeniden idrak etme ve tüm insanlığa tebliğ etme zamanıdır yeni hicri yılınız mübarek olsun..


Allah’ım, sen evveli ve sonu olmayan cömert, acıyan, ihsanı bol olansın. Bu Hicri Yılbaşında bize helâl rızıklar ihsan et. Bu sene beni, sevdiklerimi ve müslümanları şeytanın aldatmasından ve tuzaklarından koru. Nefsimizin kötülüklerine karşı bize yardım et.


Hicret, Hazreti Ebubekir’in yoldaşlığı, Hazreti Ali’nin cesaretidir.


Hicri yılbaşımız, Muharrem ayı ve bu ayda idrak edeceğimiz Aşure gününün hayırlara vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum


Allah Azzeve celle geçmiş yılımızda hakkımızda şefaatçi, gireceğimiz bu yeni yıldada hakkımızda hayırlı mübarek kılsın inşAllah. Hicri yılınız mübarek olsun.


GeIeceği oIuşturacak her yeni günün bir önceki günden daha güzeI, istekIerinize uygun ve sizi daha da mutIu еtmеsi diIeğiyIe hicri yıIınız mübarek oImаsı diIeğiyIe .


Bütün İsIam âIeminin ve sadakat âIeminin hicri yeni yıIını tebrik eder, hayırIara vesiIe oImasını MevIа’mızdan niyaz ederim .


Hicret; AIIah’a ve o’nun kutIu eIçisi rahmet peygamberine gönüIden bağIıIığın bir ifadesi, dostIuğa, kаrdeşIiğe, medeniyete, iIme ve irfana açıIan yoIcuIuğun hikâyesidir .


Muharrem ayının birlik ve kardeşlik duygularının daha da gelişmesine ve dünya üzerinde barış ve mutluluk tohumlarının yeşermesine vesile olmasını diliyor; bereket ve feyzin, ihsan ve keremin coştuğu, bollaştığı böylesine güzel bir aya girmenin sevinci ve mutluluğu ile tüm Müslümanların ve İslam âleminin Hicri Yılbaşını tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum


Ülkemizde ve dünyada şiddet olaylarının arttığı şu günlerde sevgi barış ve kardeşlik dini İslam’ı yeniden idrak etme ve tüm insanlığa tebliğ etme zamanıdır yeni hicri yılınız mübarek olsun..


Tüm İslam Alemi'nin Hicri Yılbaşı ve Muharrem-i Şerif ayı mübarek olsun!


Getirdiği mutluluğun tüm kötülükleri unutturacağı, başarıların tüm başarısızlıkları yok edeceği güzelliklerin hayatını dolduracağı bir yıl dileğiyle.


Geleceği oluşturacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi daha da mutlu etmesi dileğiyle hicri yılınız mübarek olması dileğiyle.


Yüce Rabbimiz bizleri affetsin ve ellerimizi dergâhından boş çevirmesin. Bu mübarek günde hepimizin dualarını kabul etsin!


Yeni yılın sağlık mutluluk ve başarı dolu geçmesini dilerim. Her günün bir diğerinden daha keyifli geçsin. Yeni yılınız kutlu olsun!


Rabbim bizi hicret eden muhacirIerin imanına uIaştırsın! Hayatımızın hicretIeri, bedirIeri, uhudIarı, hendekIerinde yardımcımız oIsun ve bizIeri hiç bırakmasın.


AIIah’ım, sen evveIi ve sonu oImayan cömert, acıyan, ihsanı boI oIansın. Bu yeni yıIda bize heIâI rızıkIar ihsan et. Bu sene beni, yakınIarımı ve MüsIümanIarı şeytanın aIdatmasından ve tuzakIarından koru. Nefsimizin kötüIükIerine karşı bize yardım et! Âmin…


Özümüze ve hakikate yaklaşacağımız zamanlar aralansın önümüzde, sahici bir başlangıcı yaşayalım inşaallah. Hicri Yılbaşımız hayırlara vesile olsun.


Hikmeti sonsuz Rabbimiz bu gelen Hicri Yılbaşında tüm İslam camiasına hayırlar göndersin.


Dün rüya, yarın hayaldir… Rüyayı mutlu, hayali umutlu yapan bugündür, gönlün neyin özlemini çekiyorsa yarınlar sana onu getirsin. Yeni hicri yılınız mübarek olsun.


Allah’ım, sen evveli ve sonu olmayan cömert, acıyan, ihsanı bol olansın. Bu yeni Hicri yılda bize helâl rızıklar ihsan et. Bu sene beni, sevdiklerimi ve Müslümanları şeytanın aldatmasından ve tuzaklarından koru. Nefsimizin kötülüklerine karşı bize yardım et


Getirdiği mutluluğun tüm kötülükleri unutturacağı, başarıların tüm başarısızlıkları yok edeceği güzelliklerin hayatını dolduracağı bir yıl dileğiyle. Hicri Yılını kutlarım.


Ülkemizde ve dünyada şiddet olaylarının arttığı şu günlerde sevgi barış ve kardeşlik dini İslam’ı yeniden idrak etme ve tüm insanlığa tebliğ etme zamanıdır yeni hicri yılınız mübarek olsun..

Emoji ile Tepki Ver

0

0

0

0

0

Yorum Bırak

Güvenlik Kodu

Yorumlar


Henüz hiç yorum yapılmamış!