Devrimci Sözleri - Devrimci İle Alakalı Sözler - Güzel Devrimci Sözleri

header-ad

Güzel Sözler Ara


Devrimci Sözleri

Devrimci Sözleri

Bu sayfamızdan, görmüş ya da görebileceğiniz en anlamlı ve en güzel devrimci sözlerine ulaşabilirsiniz.

Sayfa İçeriği: Devrimci Sözleri, Devrim Sözleri, Devrimcilik İle Alakalı Sözler, 2018 Devrimci Sözleri, 2018 En Güzel Devrimci Sözleri, En Anlamlı Devrimci Sözleri

İnstagram, Facebook, Twitter, Tumblr ve diğer tüm sosyal medya hesaplarınızdan da paylaşım yapabileceğiniz devrim ile ilgili olarak en harika sözleri bu sayfamızda sizlere sunduk.

Devrimci Sözleri

Editör Seçimi: Bir çiçeği öldürebilirsiniz ama baharı söndüremezsiniz. (Che Guevara)


Tarifi kifayetsiz bir acının, sessiz direnişçisi gibi yüreğim. Sensizliğe devrim yapasım var...


Önce siz ateş edin mösyö burjuvazi. EngeIs


”Gerçekçi ol imkansızı iste!” (Che Guevara)


HikayeIerini biImedikIerimizdir, en çok düşman oIdukIarımız. SIavoj Zizek


Eğer yüreğinizde sadece sevgiye dair bir bayrak açmışsanız, tüm dünya karşınızda saygıyla eğilecektir. ( Ozan Deniz Sarıtop )


Onun bakışlarıyla yüreğime serpilen masumiyet, bütün takvimlerde aranılan kayıp bir ilandı.Ozan Deniz Sarıtop


Bu ölü toprakların üstünde hiçbir şey ölmek ve öldürmek kadar kolay değildir. Sabahattin Ali 


Bizim her eylemimiz emperyalizme karşı bir savaş çağrısı ve insanlığın düşmanı ABD'ye karşı halkların birliği için savaş marşıdır


Yola Birlikte Çıktık Yol Bitmedikçe Ayrılık Olmaz !


İnsan hayatının bu kadar ucuz oIması iktidarın ucuzIuğu iIe doğru orantıIıdır.


Savaşı zenginIer çıkarır fakirIer öIür. Jean-PauI Sartre


Bu öIü toprakIarın üstünde hiçbir şey öImek ve öIdürmek kadar koIay değiIdir. Sabahattin AIi


”Gücünüz yetiyorsa siz teslim alın!” (Yusuf Ekinci)


”Devrimden başka bir hayat yoktur.” (Che Guevara)


”Yola birlikte çıktık yol bitmedikçe ayrılık olmaz!” (Anonim)


Dağınık oIan sistem değiI, sistemin çarkIarı haIine dönüşmeye meyiIIi oIan insan akIı. KarI Marx


İnsan kaImanın tek yoIu, insanIık dışı bu sisteme karşı savaşmaktır. KarI Marx


Bir eylemin bir gerçeği olabilirsiniz ama asla bir eylemi bir devrime dönüştürebilecek bilgiye sahip değilsiniz. ( Ozan Deniz Sarıtop )


Toprağa ekilen tohumlar içinde en çabuk mahsul veren fedailerin döktükleri kandır.....  (Honore de Balzac)


Onu kalbimde düşürdüğüm yerde, ölmüş buldum bir vakit sonra.Ozan Deniz Sarıtop


Devlet, kendi şiddetine hukuk; bireyinkine ise suç adını verir. Max Stirner 


Modern devlet, biçimi ne olursa olsun, özü itibarıyla kapitalist bir makinedir, kapitalistlerin devletidir, toplam ulusal sermayenin ideal kişileşmesidir. Üretici güçleri ne kadar çok kendi mülkiyetine geçirirse, o kadar çok gerçek kolektif kapitalist dur


Kişiliklerinde devrim yapamayanlar, devrimci olamazlar. ( Mahir Çayan )


HikayeIerini biImedikIerimizdir, en çok düşman oIdukIarımız. SIavoj Zizek


Din, baskı aItındaki eziIen yaratığın iç çekişidir, kaIpsiz dünyanın kaIbidir, ruhsuz durumun ruhu oIduğu gibi haIkın da afyonudur. KarI Max


Siyaset ve çözüm üretemeyen devIet savaş üretir.


”Hasta La Victoria Siempre! Daima zafere kadar!” (Che Guevara)


”Acısını hissetmediğimiz yaraları iyileştiremeyiz.” (S.R.Smalley)


Dünyayı anIamak yetmez, onu değiştirmek gerekir. KarI Marx


Savaşı zenginIer çıkarır fakirIer öIür. Jean-PauI Sartre


"Biz,sürekli üzerimizde çok baskı olduğundan yakınırız. Baskı, evine beş peso getirip çocuklarını geçindiremeyen insanlarda olur." (Maradona)


Büyük zaferler,  masum insanları kılıçtan geçirip toprakları fethetmekle değil, düşünceleri fethetmekle  elde edilir. ( Ozan Deniz Sarıtop )


Bir kadın, söyleyecek çok şeyi olduğu halde susuyorsa, erkek artık tüm şansını kaybetmiştir.Pablo Neruda


Hikayelerini bilmediklerimizdir, en çok düşman olduklarımız. Slavoj Zizek 


İnsan gerçek dostIarını feIaket anında tanır. YeniIgi yıIIarı, iyi bir okuIdur. Lenin


Zor oIan başarıIır, imkânsız oIan vakit aIır. Lenin


”Özgürlük, onu savunma cesaretini taşıyanların hakkıdır.” (Pericles)


”Köleler özgür olmak isteyenlerden nefret ederler.” (Ulrike Meindorf)


”Bir çiçeği öldürebilirsiniz ama baharı öldüremezsiniz.” (Che Guevara)


”Değişimler her zaman bunalım anlarında gerçekleşirler…” (Paulo Coelho)


Siyaset ve çözüm üretemeyen devIet savaş üretir.


Çok az oImamız feIaket değiI, miIyonIar bizimIe oIacak. Lenin  


MazIumun dostu, zaIimIerin düşmanı oIunuz. Hz. AIi


"Benim için iyi insan olmak, iyi futbolcu olmaktan daha önemlidir." ( Lionel Messi )


"Özgürlük, daima farklı düşünenin özgürlüğüdür". (Rosa Luxemburg)


"Ülkemdeki bütün çocuklar et yediğinde bende oturup rahatça yiyeceğim." (Hugo Chavez)


Adını duyunca değil, yanında başka bir ad duyunca yanar aslında canınız…Pablo Neruda


İnsan kalmanın tek yolu, insanlık dışı bu sisteme karşı savaşmaktır. Karl Marx 


Sorunun esası şudur: Ya devrim yolunu seçeceğiz... ya da, bu düzenin baskılarına, haksızlıklarına boyun eğerek, şu ya da bu biçimde teslim olarak yaşamayı seçeceğiz. bu çeşit bir seçiş, yok olmanın bir biçimidir.


Kalemi bir buket çizdi, bir başkaldırı gibi, Kardelen kar beyazın içinden nazik başını uzattı. ... 
ALIP KIRSALARDA KALEMİMİ KANIMLA YAZARIM SENİ SEVDİĞİMİ.
(CAN YÜCEL)


MazIumun dostu, zaIimIerin düşmanı oIunuz. Hz. AIi


Dağınık oIan sistem değiI, sistemin çarkIarı haIine dönüşmeye meyiIIi oIan insan akIı. KarI Marx


Biz Marksizmi enteIIektüeI gevezeIik ve dünya devrimci hareketinin trafik poIisIiğini yapmak için okuyup öğrenmiyoruz. Biz dünyayı değiştirmek için, dünyanın Türkiye’sinde devrim yapmak için Marksizmi öğreniyoruz! Mahir Çayan


”İnsan hayatının bu kadar ucuz olması iktidarın ucuzluğu ile doğru orantılıdır.”


”Kağıttan bir gemidir devrim; kim bilir kaç yunus görmüş, kaç.” (Deniz Gezmiş)


”İnsan kalmanın tek yolu, insanlık dışı bu sisteme karşı savaşmaktır.” (Karl Marx)


"Halk ünvanları değil, cesareti izler... Eğer karar verip onları özgürlüğe götürürsen seni izleyeceklerdir." (Braveheart)


Değişmeyen kuralları, insanlarını kural dışına taşıyarak  değiştirin. ( Ozan Deniz Sarıtop )


“Hukuk, iktidarın fahişesidir” (M. Bakunin)


Aşk acısı zamanlar aşınır yalnızlığın ince yelesinden. Gelir, konar düşlerimin hüzün saatlerine. Kirpiklerinde asılıyım; gözyaşıyla.Ozan Deniz Sarıtop


Önce siz ateş edin mösyö burjuvazi. Engels 


Arkadaşlar! dışarda bir şeyler oluyor farkında mısınız? uykuda olanları sarsın, uyandırın. herkese söyleyin, yakında ışıklar kesilebilir. karanlıkta ne yapacaksınız?


“Sıkı durun biz kaçmadık, yenilmedik… Çünkü Spartaküs proleter devrimin ateşi ve ruhu, kalbi ve beyni, iradesi ve yaptıkları demektir. Çünkü Spartaküs, bütün başarı özlemlerinden, sınıf bilinçli proletaryanın savaşta aldığı bütün kararlardan yanadır… Hepsi başarılana dek hayatta kalalım kalmayalım, programımız yaşayacaktır.” 
(Karl Liebknecht, 15.01.1919)


Her şeye rağmen düşmana inat yaşayacağız. Yarın bizim çünkü. Biz öIeceğiz ama çocukIarımız bırakacağımız mirası taşıyacakIar yürekIerinde. Ve onIarın yürekIeri bizim aItında eziIdiğimiz korkuIarı taşımayacak. YıImaz Güney


ÖIüm nereden ve nasıI geIirse geIsin. Savaş sIoganIarımız kuIaktan kuIağa yayıIacaksa ve siIahIarımız eIden eIe geçecekse ve başkaIarı mitraIyöz sesIeriyIe, savaş ve zafer naraIarıyIa cenazeIerimize ağıt yakacakIarsa öIüm hoş geIdi, safa geIdi. CHE


”Değişmeyen kuralları, insanlarını kural dışına taşıyarak değiştirin.” (Ozan Deniz Sarıtop)


”Yaşamak; teslim olmadan, boyun eğmeden, el etek öpmeden yaşamaktır…” (Nazim Hikmet)


“Ülkemdeki bütün çocuklar et yediğinde bende oturup rahatça yiyeceğim.” (Hugo Chavez)


İnsan hayatının bu kadar ucuz oIması iktidarın ucuzIuğu iIe doğru orantıIıdır.


Cinayete tanıkIık edince tarafsız oIamazsın. Durdurmak istemezsen taraf tutmuş oIursun. Lenin


YaIan dörtnaIa gider, gerçek adım adım yürür. Fakat gene de vaktinde yetişir. Norveç Atasözü


"Dünya'nın En Tehlikeli Hali, Cehaletin Örgütlü Eyleme Geçme Halidir" (Goethe)


''Bilmezden gelişim, aptala yatışım kaybetme korkumdan değil; karşımdakilerin yalan söyleme potansiyellerine olan merakımdandır...'' ( Nazım Hikmet Ran )


"Ölmek bir şey değil, yaşamamak korkunç." ( Victor Hugo )


Aşk tabiatımdır benim.Pablo Neruda


Savaşı zenginler çıkarır fakirler ölür. Jean Paul Sartre 


Örgütü, örgüt yapan, onu kitlelere tanıtan, programlar veya yaldızlı laflar değil, devrimci eylemdir


“Berlin’de düzen hüküm sürüyor. Sizi budala çakallar! Sizin ‘düzen’iniz kumdan inşa edilmiştir. Yarın devrim bir kere daha ayağa kalkacak ve trompet sesleri ortasında sizi dehşete düşürerek haykıracaktır: ‘Buradaydım, buradayım, hep burada olacağım!’” 
(Rosa Luxemburg, 15.01.1919)


”Cinayete tanıklık edince tarafsız olamazsın. Durdurmak istemezsen taraf tutmuş olursun.” (Lenin)


”Sen yanmasan, ben yanmasam, biz yanmasak nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa?” (Nazım Hikmet)


Din, baskı aItındaki eziIen yaratığın iç çekişidir, kaIpsiz dünyanın kaIbidir, ruhsuz durumun ruhu oIduğu gibi haIkın da afyonudur. KarI Max


Bu öIü toprakIarın üstünde hiçbir şey öImek ve öIdürmek kadar koIay değiIdir. Sabahattin AIi

 

''Yaşamak ümitli bir iştir, sevgilim.Yaşamak: Seni sevmek gibi ciddi bir iştir..'' (  Nazım Hikmet )


Kadın okyanusun tam ortasında keşfedilmeyi bekleyen ıssız bir ada gibidir.Ozan Deniz Sarıtop


Sorunun esası şudur: Ya devrim yolunu seçeceğiz. Ya da, bu düzenin baskılarına, haksızlıklarına boyun eğerek, şu ya da bu biçimde teslim olarak yaşamayı seçeceğiz. Bu çeşit bir seçiş, yok olmanın bir biçimidir. Yılmaz Güney


Ölüm, nereden ve nasıl gelirse gelsin, savaş sloganlarımız 
kulaktan kulağa yayılacaksa ve silahlarımız elden ele geçecekse 
ve başkaları yeni savaş ve zafer naralarıyla ve de mitralyöz 
sesleriyle cenazelerimize ağıt yakacaksa, hoş geldi, safa geldi


“Münevver ve inkılâpçı gençlerimiz, beyaz yakalı frenk gömleklerini ve parlak kılınçlarını omuzlarından atarak eli nasırlı mazlum halkımızın arasına girerler ve Komünist Fırkası saflarında bütün hayat ve mevcudiyetlerini biçare bahtsız işçi ve çiftçilerimizin açlık, karanlık ve kulluktan kurtulmaları yolunda feda ederlerse, halkımız hakikî ve içtimai inkılaba doğru yükselecek, memleket yağmacılar elinden tamamen kurtulma iktidarını gösterecek ve böylece komünist şarkta büyük bir amele fırkasının mümessili sıfatıyla beynelmilel inkılapçılar arasında hürmetli bir yer tutmaya hak kazanacaklardır.”
(Mustafa Suphi, 29.01.1921)

Emoji ile Tepki Ver

0

0

0

0

0

Yorum Bırak

Güvenlik Kodu

Yorumlar


Henüz hiç yorum yapılmamış!