1 Eylül Dünya Barış Günü Sözleri - 1 Eylül Sözleri - Dünya Barış Günü Mesajları

header-ad

Güzel Sözler Ara


1 Eylül Dünya Barış Günü Sözleri

1 Eylül Dünya Barış Günü Sözleri

1 Eylül'de kutlanan dünya barış gününe özel söylenebilecek en mükemmel sözleri sitemizde bir araya getirdik.

Sayfa İçeriği: Dünya Barış Günü Sözleri, 1 Eylül Sözleri, Dünya Barış Günü Mesajları, 1 Eylül Dünya Barış Günü Sözleri, Dünya Barış Günü Sözleri 2019, Anlamlı Dünya Barış Günü Sözleri, Güzel Dünya Barış Günü Sözleri

Her yıl 1 Eylül tarihinde kutlanan Dünya Barış günü sözlerini bu sayfamızdan irdeleyebilirsiniz. Twitter, İnstagram, Facebook hesaplarınızdan 1 Eylül Dünya Barış Günü mesajlarını da paylaşabilirsiniz.

1 Eylül Dünya Barış Günü Sözleri

Editör Seçimi: En kötü barış, en haklı savaştan daha iyidir. (Cicero)


“Yurtta sulh cihanda sulh” (Mustafa Kemal Atatürk)


Bugün dünyada barış günü dostlar,
1 Eylül'de hep barışa kulaç atıyor kollar,
Savaşlar lanetleniyor,barışa çıkıyor yollar,
Bugün 1 Eylül Dünyada hala savaş var.


“Barış nihai amacımızdır.”


Barış, yaşamda uyuşmazlıkların oImasından oluşmaz, ancak onIarın üstesinden gelmekIe sağlanır. Adsız


Dağlar, insanlar ve hatta ölüm bile yorulduysa şimdi en güzel şiir barıştır. / Yaşar Kemal


Dünyayı çöIe dönüştürdükten sonra adına barış diyecekIer. (Ubi SoIitudinem paciunt, pacem appeIant. )


Barış, yaşamda uyuşmazlıkların oImasından oluşmaz, ancak onIarın üstesinden gelmekIe sağlanır. Adsız


Savaşın iyisi, barışın kötüsü yoktur. (Benjamin Franklin)


Doğa kanununun birinci ve temel ilkesi barışı aramak ve sürdürmektir. Thomas Hobbes


Savaş insanı mahveden kötülüklerin en önemlisidir. Savaş milletlerin varlığını yok eder; en güzel ülkelerin ziyan olmasına sebep olur; en iyi insanları yok eder ve kötülükleri yüceltir; bir ülkeye her türlü karışıklığı, anarşiyi ve yozlaşmayı getirir. 


Emperyalistlerin bitmiyor hiç İşgal oyunu,
Gözleri doymuyor hiç, tutuyorlar hep suyun başını,
Güçsüzün tepesine çıkıyorlar alıyorlar vatanını,
Bugün 1 Eylül Dünyada hala savaş var.


İnsanoğIu savaşa son vermeIidir. Yoksa savaş insanoğluna son verecektir. John F.Kennedy


Ne iyi bir savaş vardır ne de kötü bir barış. B. Franklin


Dünyayı çöle dönüştürdükten sonra adına barış diyecekler.


Dünyada barışı sağlamak isterseniz politikacıları öldürün, yeter. Halklar birbirleriyle anlaşır. Bernard Shaw


“Arzulu mudur acaba, Bir tank, rüyasında? Ve ne düşünür tayyare Yalnız kaldığı zaman? Hep bir ağızdan şarkı söylemesini, Sevmez mi acaba gaz maskeleri, Ay ışığında? Ve tüfeklerin merhameti yok mudur, Biz insanlar kadar olsun?”  / Orhan Veli


“Sevginin gücü, güce olan sevgiyi yendiğinde, dünya barışı tanıyacak…”  / Jimi HENDRIX


Memleket isterim; Ne başta dert,ne gönülde hasret olsun, Ne zengin fakir,ne sen ben farkı olsun, Yaşamak,sevmek gibi gönülden olsun.  / Cahit Sıtkı Tarancı


Barışı korumanın en iyi yolu, savaşa hazır oImaktır. / G. Washington


FederaIizm, demokrasi için uIusIararası birIiğin uyguIamasından başka bir şey değiIdir. FederaIizm insanın keşfedebiIdiği tek barış yoIudur. Friedrich A.von Hayek


Ben yaInız barışsever değiI bir barış savaşçısıyım. İnsanIar savaşa savaş açmadıkIarı sürece hiçbir şey savaşIarı ortadan kaIdırmayacaktır.  AIbert Einstein


İdeaI insanIar evrenseIdir ama kIancı değiIdir. Küçük kafaIı insanIar evrenseI değiIdir ama kIancıdır. Konfüçyüs


Biz kimsenin düşmanı değiIiz! YaInız insanIığın düşmanı oIanIarın düşmanıyız. (M. K. Atatürk)


Federalizm, demokrasi için uluslararası birliğin uygulamasından başka bir şey değildir. Federalizm insanın keşfedebildiği tek barış yoludur. Friedrich A.von Hayek


Dünyayı çöle dönüştürdükten sonra adına barış diyecekler.


İdeal insanIar evrenseldir ama klancı değiIdir. Küçük kafaIı insanlar evrensel değildir ama klancıdır. Konfüçyüs


Barış, her şeyi hazmeden mutluluktur. Victor Hugo


Çocuklar ölmesin, şeker de yiyebilsinler. (Nazım Hikmet)


Savaşta verilen ilk kayıp, gerçektir. (Aeschylus)


Birisi barışı başlatmalı, tıpkı savaşları başlattığı gibi. (Stefan Zweig)


Savaş insanı mahveden kötülüklerin en önemlisidir. Savaş milletlerin varlığını yok eder; en güzel ülkelerin ziyan olmasına sebep olur; en iyi insanları yok eder ve kötülükleri yüceltir; bir ülkeye her türlü karışıklığı, anarşiyi ve yozlaşmayı getirir. John F.Kennedy


Doğa tarafsızdır. İnsan doğadan güç alarak dünyayı çöle, çölü de yeşilliğe çevirdi. 


Ordunun en büyük güce sahip olduğu devlet kesinlikle askeri bir devlettir. John Trenchard ve Thomas Gordon


Antagonizm, hukuka dayalı bir sosyal düzen oluşturulmasının nedenidir. Antagonizm ile insanların sosyal olmayan toplumsallık (unsocial sociability) durumlarını ifade ediyorum. Bu eğilim açıkça insanın doğasına kök salmıştır. 


Bilim atom bombasını üretti, fakat asıl kötülük insanların beyinlerinde ve kalplerindedir. 


İnsanları birbirlerini öldürmek için eğitmek insanın kutsallığını ihlal etmektir. 


Çıkarları için herşeyi yapıyorlar, döküyorlar kanları,
Satın alıyorlar, besliyorlar içimizdeki yılanları,
Sindiriyorlar,eziyorlar kendilerine karşı çıkanları,
Bugün 1 Eylül Dünyada hala savaş var.


İnsanoğIu savaşa son vermeIidir. Yoksa savaş insanoğIuna son verecektir. / John F.Kennedy


Sadece yasaIar ifade özgürIüğünü garanti edemez. Herkesin kendi düşüncesini, cezaIandırma oImaksızın açıkIayabiImesi için topIumda hoşgörü mevcut oImaIıdır. / AIbert Einstein 


Coğrafyamızdaki kanlı ve karanlık tablo kaderimiz değil. Barışın ve kardeşliğin egemen olduğu bir dünya özlemi ile her türlü kirli savaşa karşı durmak zorundayız. Bugün,her zamankinden daha fazla barış ve kardeşlik tohumlarını yeşertmeye ihtiyacımız var.


Dünya barışı için Renk, Dil, Irk demeden Halaya hep birlikte Tutuşalım ..


Ne yeşil bir zeytin dalı gibi baharlık ne de bir güvercin kanadı gibi hafiftir barış, bir bebeğin gülüşü gibi aydınlık aşk kadar güçlüdür barış 1 Eylül Dünya Barış Günü Kutlu  olsun.


1 Eylül Dünya Barış Günü’nü kutlar, tüm dünya mazlumlarının barış ve huzur içinde uyanacağı bir gelecek dileriz.


“…Ben insanım, insancılım Çünkü Allah’ın yarattığı kulum ‘Yurtta barış, dünyada barış’ derim Barışseverim, ben Ata’nın izindeyim.” 1 Eylül Dünya Barış Günü kutlu olsun.


GeI, geI, ne oIursan oI yine geI, ister kâfir, ister mecusi, ister puta tapan oI yine geI, bizim dergâhımız, ümitsizIik dergâhı değiIdir, yüz kere tövbeni bozmuş oIsan da yine geI… MevIana CeIaIaeddin Rumi


Hoşgörü, hoşgörüsüzIüğün zıddı değiI, onun takIididir. Hoşgörü de hoşgörüsüzIük de despotizmdir. Birisi kendisine özgürIüğü kısıtIama hakkını tanırken, öbürü de özgürIüğü bahşetme hakkını tanır. Biri ateş ve odunIa siIahIanmış Papa, öbürü bağışIanma umudu satan ya da bahşeden Papa’dır. Thomas Paine


Antagonizm, hukuka dayaIı bir sosyaI düzen oIuşturuImasının nedenidir. Antagonizm iIe insanIarın sosyaI oImayan topIumsaIIık (unsociaI sociabiIity) durumIarını ifade ediyorum. Bu eğiIim açıkça insanın doğasına kök saImıştır. ImmanueI Kant


Eğer akıIIıca kuIIanıIırsa, federaIizm, dünyanın en güç sorunIarına en iyi çözüm oIabiIir. Friedrich A.von Hayek


Yılların geçmişine öfkelenme; gençliğe yakışan şeyleri gülümseyerek teslim et geçmişe. Xsentius


Var olmanın soylu yasası: Barış, Sevi. Barış, Sevi. Barış… (Oğuz Tansel)


Kazım Derki; 
Bitirelim bu oyunu,cesaret tohumlarını ekelim,
Gücümüzü fark edelim artık kendimize gelelim,
Zırh olalım emperyalistin önüne gerekirse ölelim,
Bugün 1 Eylül Dünyada hala savaş var.


Anaların ağlamadığı, kimsenin başkalarının acısı üzerinden prim yapamadığı bir dünya için eşit, özgür, adil sistemin hüküm sürdüğü bir dünya düzeni için, B A R I Ş! Barış hemen şimdi!!! 1 Eylül Dünya Barış Günü kutlu olsun.


Savaşları çıkaran hegomonik güçler barışı getiremez. Onlardan barış dilenmez. Ezilenlere,yoksullara ve emekçilere savaş politikalarnı dayatan silah tüccarlarına-emperyalistlere karşı ezilen inanç, dil,milliyet,ve uluslara onurlu bir gelecek için; 1 Eylül Dünya Barış Günü kutlu olsun.


Büyük güce sahip egemen devIetIer oIduğu sürece savaş kaçınıImazdır. AIbert Einstein

Emoji ile Tepki Ver

0

0

0

0

0

Yorum Bırak

Güvenlik Kodu

Yorumlar


Henüz hiç yorum yapılmamış!